Niečo o sebe…

       Počas môjho pôsobenia v roli zamestnanca som 7 rokov pracoval ako informatik v nadnárodnej poisťovacej spoločnosti (z toho 2 roky ako vedúci informatik). Na dôvažok výpočtová technika je mojim koníčkom od mladosti, s počítačmi sa zaoberám od roku 1988. Mám nadobudnuté skúsenosti, ktoré viem zúročiť pri podnikaní, z čoho môžu profitovať aj moji budúci klienti.      Častokrát som pomáhal pri spravovaní počítačovej siete môjmu dlhoročnému priateľovi, ktorý je distribútorom zariadení elektrickej požiarnej signalizácie na Slovensku. To on ma postupne oboznámil so svetom elektrickej požiarnej signalizácie, ktorý je úzko spätý s IT svetom.…continue reading →