Elektrická požiarna signalizácia

Elektrická požiarna signalizácia (skratka EPS) je požiarne zariadenie patriace do kategórie požiarnotechnických zariadení slúžiace na rozpoznanie príznakov horenia a následné akustické a optické varovanie, príp. aj aktiváciu zariadení na likvidáciu požiaru.

Spravidla obsahuje ústredňu, hlásiče požiaru, zariadenie signalizácie požiaru, zariadenie na prenos požiarnej signalizácie a napájacie zariadenie. Úlohou je včasné signalizovanie vznikajúceho požiaru.

Moje služby:

    Projektovanie elektrickej požiarnej signalizácie Advanced MxPro5 a Synchro AS

    Inštalácia a oprava elektrickej požiarnej signalizácie Advanced MxPro5 a Synchro AS

    Projektovanie hlasovej signalizácie požiaru PASO

    Inštalácia a oprava hlasovej signalizácie požiaru  PASO