Elektrická požiarna signalizácia

Elektrická požiarna signalizácia (skratka EPS) je požiarne zariadenie patriace do kategórie požiarnotechnických zariadení slúžiace na rozpoznanie príznakov horenia a následné akustické a optické varovanie, príp. aj aktiváciu zariadení na likvidáciu požiaru.

Spravidla obsahuje ústredňu, hlásiče požiaru, zariadenie signalizácie požiaru, zariadenie na prenos požiarnej signalizácie a napájacie zariadenie. Úlohou je včasné signalizovanie vznikajúceho požiaru.

Moje služby:

    Projektovanie elektrickej požiarnej signalizácie PRO METHEUS MX HOCHIKI

    Inštalácia a oprava elektrickej požiarnej signalizácie PRO METHEUS MX HOCHIKI

    Projektovanie hlasovej signalizácie požiaru PRO METHEUS PASO

    Inštalácia a oprava hlasovej signalizácie požiaru PRO METHEUS PASO

    Projektovanie elektrickej požiarnej signalizácie NITTAN

    Inštalácia a oprava elektrickej požiarnej signalizácie NITTAN

 Pri realizácii elektrickej požiarnej signalizácie Pro Metheus spolupracujem so spoločnosťou Pro Metheus Slovakia, s.r.o.